W tym miejscu możemy modyfikować nasze konta FTP. Zarządzanie kontami FTP opiera się na kilku opcjach do  wyboru, możemy:

  • dodać nowe konto FTP
  • usunąć konto FTP
  • zawiesić / odwiesić konto FTP
  • zmienić hasło do konta FTP

Nowe konto FTP

Aby dodać nowe konto FTP należy zalogować się do panelu directadmin na konto użytkownika.
Następnie przechodzimy do zakładki Zarządzanie kontami FTP w sekcji twoje konto:

Zarządzanie kontami FTP

Aby utworzyć nowe konto FTP, klikamy na link Utwórz konto FTP.

W nowym oknie ukazują się poniżej podane parametry:

Wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło. Poniżej wybieramy parametr z jakim katalogiem ma połączyć się nowe konto FTP.
Po wpisania i wybraniu wszystkich parametrów, klikamy na przycisk: Utwórz.

Nowe konto FTP zostanie utworzone i pokazane w tabeli głównej.